Close

Užhorod

Průvodce hlavním městem Podkarpatské Rusi. Užhorod, 2012 (2. reedice). Šéfredaktor: Ivan Latko. Vydal: Klub T. G. Masaryka v Užhorodě, Zakarpatský spolek pro ochranu památek, Užhorodský spolok Slovákov.


Kupujte zde

U Koliby

U Koliby. Mukačevo, 1933. Užhorod, 2016 (2. reedice). Šéfredaktor: J. Pepik. Vydal: KR.SP v Užhorodě a Subkarpatia, Brno. Jazyk: český, rusínský.

Kupujte zde

Náš kalendář 2016

Náš kalendář 2016. Užhorod, 2015. Šéfredaktor: Ivan Latko. Vydal: Klub T. G. Masaryka v Užhorodě. Vydáno za podpory Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Jazyk: český, ukrajinský.

Kupujte zde

Svoboda - její vznik a budování

Kápar, Josef. Svoboda – její vznik a budování: k desátému výročí osídlení legionářů na Podkarpatské Rusi. Praha, 1933. Užhorod, 2016 (reedice). Šéfredaktor: Ivan Latko. Vydal: Klub T. G. Masaryka v Užhorodě, Užhorodský spolok Slovákov, Zakarpatský spolek pro ochranu památek. Jazyk: český.

Produkt je ke stažení ve formátu PDF.

Kupujte zde

Československé stopy na Podkarpatské Rusi VI – Rachovsko

Rachovsko. Užhorod, 2011. Soubor historických pohlednic. Vydal: Klub T. G. Masaryka v Užhorodě, Užhorodská společnost české kultury J. A. Komenského, Užhorodský spolok Slovákov, Zakarpatský spolek pro ochranu památek.


Kupujte zde

Podkarpatská Rus v minulosti a přítomnosti

Kochannyj-Goralčuk, K. Podkarpatská Rus v minulosti a přítomnosti. Praha, 1931. Užhorod, 2016 (reedice). Šéfredaktor: Ivan Latko. Vydal: Pardubický kraj, Společnost přátel Podkarpatské Rusi, Klub T. G. Masaryka v Užhorodě, Užhorodský spolok Slovákov, Zakarpatský spolek pro ochranu památek. Jazyk: český.

Kupujte zde